บ้านไร่เชิญมา รีสอร์ท

ตั้งอยู่ที่ 190 ม.6 ต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000 พิกัด 16.855518 , 99.134485

การเดินทางสู่...บ้านไร่เชิญมา รีสอร์ท...

กรณี : เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เมื่อมาถึงเมืองตาก ตามทางหลวงหมายเลข 1 แล้ว ให้ข้ามสะพานกิตติขจร(สะพานข้ามแม่น้ำปิง) แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ จนพบสามแยกไฟแดง(สามแยกศูนย์สร้างทางตาก) ให้เลี้ยวขวามาตามถนนทางหลวงหมายเลข 104 ขับตรงไปประมาณ 200 เมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยติดเรีือนจำตาก และขับตรงไปเรื่อยๆประมาณ 700 เมตร ก็จะถึง

กรณี : เดินทางมาจากเส้นทางสายเหนือ เมื่อมาถึงเมืองตาก บริเวณสี่แยกไฟแดง(แยกทางหลวง) ให้ขับตรงไปจนพบสามแยกไฟแดง่(แยกศูนย์สร้างทางตาก)ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 200 เมตร ให้เลี้ยวขวาเข้าซอยติดเรีือนจำตาก และขับตรงไปเรื่อยๆประมาณ 700 เมตร ก็จะถึง